FAQ om natur og biodiversitet:  

  • Natur er ikke styret og er derfor modsat haverne som ofte eller altid er styret af mennesker.  
  • Ægte natur er ikke til ære for mennesket, men til ære for naturen selv. Men vi kan nyde skønhedsfaktoren!  
  • Biodiversitet er en samling af mange forskellige arter og organismer på et område der alle udfører hver deres opgave.  
  • Biodiversitet er både de almindelig planter og dyr som harer og mælkebøtter, og de mere sjældne arter såsom orkideer og grævlingen. Selv de aller mest sjældne arter som Kystmurerbi som vi er så heldige at have i Syddjurs Kommune har en rolle at spille i vores natur.  
Blå anemone

Blå anemone

Hvad er et godt/vildt projekt? 

Et projekt der virkelig hjælper naturen og vores kriseramte biodiversitet er et stort projekt med mange naturlige processer. Og hvad betyder det?  

Størrelse betyder noget! I naturprojekter i hvert fald. Jo flere kvadratmeter og hektarer vi kan have med i projektet jo bedre. Det giver mange forskellige typer af natur og vegetation der ligger side om side. Det kalder vi en mosaik, og er med til at øge spredningsmulighederne for planter og dyr der skal fra ét leve- eller ynglested til et andet. Der findes mange forskellige naturlige processer. Det kan for eksempel være at man stopper eller fjerner dræn i skoven så der nogle steder kommer meget vand i skovbunden. Det er en naturlig proces at træer bliver gamle og i nogle tilfælde vælter, imens andre bliver stående men langsomt dør. Her flytter der så svampe, biller og fugle ind i både væltede og stående døde træer. Det er også en naturlig proces at vi har græssende dyr der selv bestemmer hvor de vil spise og hvornår de vil spise det eller om de hellere vil løbe hurtigt hen over engen eller ligge og dase i skyggen under det store træ i en frisk forårsbrise. Hvis vi kan lave alt dette i ét stort sammenhængende projekt der bliver ved hele året rundt så kommer naturen; planterne først, derefter insekterne som efterfølges af småfuglene og de små pattedyr og derefter rovfuglene og rovdyr. I sådan et projekt er der plads til mange forskellige organismer samlet på ét sted, og det er BIODIVERSITET!  

Håret høgeurt

Håret høgeurt

Ærenpris

Ærenpris