Syddjurs Kommune er i finalen til at blive Danmarks Vildeste Kommune

Finale projektet i Syddjurs Kommune handler om at få naturpleje på så mange arealer som muligt, med det korrekte græsningstryk og uden tilskudsfordring til gavn for biodiversiteten. Alle der har et par hektar jord det rigtige sted eller har de rigtige dyr kan være med projektet. Mange mindre arealer kan ikke afgræsses som helårsgræsning eller er for små til at én dyreholder kan have alle sine dyr i en enkelt indhegning. Med mobil græsning med både kvæg, heste og får, bliver mange mindre arealer afgræsset og dyreholder får ekstra græs til sine dyr.

 

Projektets fornemste resultat er på den måde, at det favner en masse små, isolerede naturområder, der i sig selv ikke kan bære et projekt og derfor ville være fortabte.

 

Kommunen har en interesse i at få plejet § 3 arealerne på den bedst mulig måde til gavn for naturen som helhed og de enkelte plante- og dyrearter. Derfor betaler kommune for hegning, strøm og vand hvor det kan lade sig gøre og dyreholder flytter dyrene og har de daglige opsyn. Denne ordning er derfor en win-win-win for kommunen, entreprenører, dyreholdere og ikke mindst – naturen.