BiodiverCity- 12 km naturbælte

Med projektet BiodiverCity ønsker vi at sikre sammenhængende hede- og overdrevsnatur i et 12 km langt bånd fra sydspidsen af Ebeltofthalvøen, bag om Ebeltoft By til sommerhusområdet Egsmark mod nord. Formålet er at hjælpe de særlige og sjældne arter, der i dag lever, sårbart og udsat, på små levesteder i og omkring Ebeltoft. Dermed styrker vi grundlaget for biodiversiteten.

I projektet udnytter vi det forhold, at det kuperede istidslandskab med næringsfattig jordbund, der bl.a. danner grundlag for de mange sjældne arter i Mols Bjerge, også ligger under selve Ebeltoft By. Det sandede underlag rummer potentiale for at skabe mere hede og solåbne overdrev til de arter, der er afhængige af det. Arealerne i projektet er dels private, dels offentlige, og indsatserne er båret af frivillighed, gode oplevelser og medansvar for biodiversiteten.

Oplev den bynære natur og læs om hvordan hvert areal gavner biodiversiteten på informationsskiltene på arealerne. Se her hvilke samarbejdspartnere er med: Projektpartnere (nationalparkmolsbjerge.dk). Der kommer løbende flere med. 

Hvis du gerne vil være med eller vide mere så kontakt Jens Redersen på mail: jered@nst.dk eller tlf. 81 33 47 40.

Smukt syn i solen langs naturbæltet

Smukt syn i solen langs naturbæltet

Massere af blomster til bier og sommerfugle

Massere af blomster til bier og sommerfugle