Evighedstræer

Gamle, store og hullede træer kan være flere hundrede år gamle og fortælle en historie som ingen andre. Sådanne træer er vigtige for naturen og biodiversiteten og derfor skal vi passe godt på dem. Et Evighedstræ er et bevaringsværdigt træ og som derfor får et emblem påsat der markere at dette træ er særligt. I Syddjurs Kommune har vi på nuværende tidspunkt ikke ret mange registrerede Evighedstræer. Derfor vil vi gerne, sammen med Danmarks Naturfredningsforening, opfordre til at man ansøger hvis man kender til et træ der burde blive et Evighedstræ.

 

Vi vil rigtig gerne passe på flere gamle og flotte træer der kan være til gavn for hulrugende fugle, insekter, svampe og laver. Desværre er der mange gamle og store træer der fældes af forskellige årsager, såsom trafik og færdselssikkerhed langs veje eller stier hvor mange går tur i landskabet. Disse træer er vi forpligtiget til at tage vare på hvis de udgør en fare for mennesker, dyr og trafik. Andre træer vil vi gerne passe på, men vi kender ikke til alle og derfor har vi brug for din hjælp. Kvindetræet i Tolløkke skov registreret og har fået påsat det fine emblem. Alle kan nominere et træ til at være et Evighedstræ på Danmarks Naturfredningsforeningens hjemmeside hvor man udfylder en ansøgningsblanket med information om træet: Register evighedstræ - Aktivsiden (dn.dk).

 

Læs mere om Evighedstræer og se kortet over træerne i Danmark på Danmarks Naturfredningsforeningens hjemmeside: Evighedstræer - Aktivsiden (dn.dk).

Kvindetræet i Tålløkke skov

Kvindetræet i Tålløkke skov