Mobil hestegræsning ved Ebeltoft by

Syddjurs Kommune har i et par år kørt et afgræsningsprojekt omkring Ebeltoft, hvor vi græsser ca. 25 folde af i korte perioder og flytter dyrene, når der er spist op. Det har givet MANGE flere blomster og har givet os blod på tanden, så det vil vi gerne lave mere af andre steder. Det har blandt andet resulteret i flere Tjærenelliker på et overdrev på Fuglekongevej i Ebeltoft.  

Græsning er ikke bare at få afgræsset et areal. De forskellige dyrearter; heste, kør, hjorte og får, giver forskellige resultater. Der er også forskel på sommer, vinter og helårsgræsning. Det er alt sammen forskellige fra areal til areal, men god græsning er vigtig for rigtigt mange svampe og planter og de sommerfugle, bier og andre insekter, der lever af dem. Og alt det, der lever af dem.  

Tjærenelliker ved Ebeltoft, som har fået plads på grund af den mobile hestegræsning.

Tjærenelliker ved Ebeltoft, som har fået plads på grund af den mobile hestegræsning.

Store græssende dyr såsom heste er med til at udforme landskabet. Her ses en hest i færd med at nippe (browse) på et træ.

Store græssende dyr såsom heste er med til at udforme landskabet. Her ses en hest i færd med at nippe (browse) på et træ.