Naturformidling - digitalt kort til borgerobservationer

Nationalpark Mols Bjerge har sammen med flere lodsejere, så som virksomheder, grundejer- og beboerforeninger, oprettet et grønt bælte af natur igennem Ebeltoft By for at hjælpe og beskytte sjældne arter og øge biodiversiteten. Bæltet strækker sig 12 km og giver levested for en masse arter af planter, insekter og dyr. Mange af disse arter er vigtige at holde øje med og derfor er alle observationer hjertelig velkomne. Tænk hvis sommerfuglen Gråbåndet Bredpande eller billen Overdrevs-Løber har udbredt sig udenfor det nuværende levested på Øer. Det vil vi gerne vide.

 

Derfor har nationalparken oprettet en hjemmeside til formidling af fund og observationer. Her kan man se hvad andre har observeret langs det grønne bælte. Man kan også selv indberette sine fund og hjælpe med at oplyse og gøre opmærksom på hvilke arter der findes omkring Ebeltoft.

 

Besøg hjemmesiden og gå på opdagelse i artsfundne på Naturen i Ebeltoft (ebeltoftnatur.dk), og indberet dine fund på Naturbasen.dk. Mange tak for hjælpen.

Observationskort

Observationskort

Eksempel på borgerfund - dværgterne, der er rødlistet.

Eksempel på borgerfund - dværgterne, der er rødlistet.