Parker og grønne områder

Syddjurs Kommune har igangsat forsøg i byparkerne i Rønde og Hornslet, hvor vi slår græsset mindre, så der bliver plads til mælkebøtter, kløver og andre vilde blomster. Vi vil også forsøge med andre tiltag, f.eks. at udlægge kvasbunker, døde træer og andet, der kan blive til levested for planter og dyr. Det har blandt andet givet blomsten Kornet Stenbræk, muligheden for at blomstre lige foran Ebeltoft Rådhus.

 

Vi er blevet bedre til at lade blomsterne gro og springe ud. Det giver liv til de insekter der lever af dem. Det kan for eksempel være den smukke Aurora sommerfugl der har brug for planterne Løgkarse som dens larver lever på og for Mælkebøtte som de voksne sommerfugle får nektar fra i det tidlige forår. Flere insekter langs vejene og i parker kan også hjælpe i haverne. Her er de med til havearbejdet og hjælper dine bær buske og træer med at blive bestøvet og dermed give frugt til glæde for dig.

Kejserkåbe der sidder på en tidselblomst

Kejserkåbe der sidder på en tidselblomst

Aurora på Løgkarse

Aurora på Løgkarse

Træboende Bladskærerbi (hun bi) siddende på en kongepen.

Træboende Bladskærerbi (hun bi) siddende på en kongepen.