Skov

Hvad og hvordan

Bedste tiltag i skov

Bevar de syge, døde og gamle træer

Væk med Ahorn

Hold vandet i skoven

Lav græsning i skoven

Bevar lysningerne. Brede rabatter tæller også

Finansiering

Du kan søge Syddjurs Kommunes naturpulje

Du kan også søge støtte til naturformål i skov hos Landbrugsstyrelsen her og hos Miljøstyrelsen her.

Du kan også skrive til os på natur@syddjurs.dk med din projektide, så kan vi måske finansiere med vores almindelige drift. Vi giver penge til mange forskellige tiltag, bare de virker for naturen.

Skov eller lysåben natur eller begge dele?

Fra naturens hånd har skov og lysåben natur altid vekslet med hinanden. Der skal være lysninger i skoven og krat på overdrevene. Det kan man se på, hvor mange arter, der lever i overgangen fra skov til lysåben natur. Der er nemlig både læ, sol og skygge på meget lidt plads og derfor mange forskellige levesteder.

Det er godt for Kejserkåben, der lever på violer og skal have lysninger med læ og blomster, eller det kan være Eghjort, der skal have solbeskinnede gamle træer og som uddør når træer bliver pakket ind i skygge.

Eller allike og stær, der yngler i hule træer, men finder mad ude i det åbne, i kokasser eller i jorden på overdrevet.

Græsningsfold i Egil Fischers Naturpark. Er det et overdrev med træer eller er det en skovlysning med græssende dyr og masser af insekter og blomster? Det er heldigvis begge dele :-)

Græsningsfold i Egil Fischers Naturpark. Er det et overdrev med træer eller er det en skovlysning med græssende dyr og masser af insekter og blomster? Det er heldigvis begge dele :-)

Brun pletvinge er meget sjælden, men har en god bestand i skovene på Midtdjurs, bla. på heden i Pindstrup. Den er knyttet til skovbryn og lysninger med både læ og blomster.

Brun pletvinge er meget sjælden, men har en god bestand i skovene på Midtdjurs, bla. på heden i Pindstrup. Den er knyttet til skovbryn og lysninger med både læ og blomster.

Den majestætiske kejserkåbe lever på violer i gode skove med lysninger og blomster..

Den majestætiske kejserkåbe lever på violer i gode skove med lysninger og blomster..

Vand i skovene er også naturligt. Når vandet ikke bliver ledt væk gennem grøfterne, kan der opstå oversvømmelse, der tager livet af nogle af træerne. Døende træer er levested for alt muligt, og når de vælter, bliver der en lysning i skoven, hvor en masse andet kan komme til.

En sumpet lysning i skoven. Her er lys og varme og læ, og det er rent guf for mange insekter.

En sumpet lysning i skoven. Her er lys og varme og læ, og det er rent guf for mange insekter.

Ahorn er meget almindelig i vore dyrkede skove. Den er nemlig god til at give en mørk og tæt underskov, så eg og bøg strækker sig og giver fine planker uden sideskud og knaster. Ulempen er så, at det giver en dødkedelig skovbund. Måske er der anemone, der lige når at blomstre inden løvspring, men ellers er der kun visne blade.

Ahorn er også kedelig ved at den ikke lever sammen med svampe på samme måde som eg, bøg og andre træer. Derfor er der også meget få svampe under Ahorn..

Det betyder, at skovbunden faktisk er lidt af en ørken fra midt i maj og resten af sommeren.

Derfor har vi sammen med Nationalparken ryddet ahorn flere steder i Tolløkkeskoven ved Ebeltoft, så der kan blive lysninger med blomster, sommerfugle, liv og glade dage.  Det er et forsøg indtil videre, og det bliver interessant at se, hvordan kan vi opretholde lysningerne.

Skov med underskov af Ahorn. Mørk, trist og kedelig.

Skov med underskov af Ahorn. Mørk, trist og kedelig.